Trang Chủ - Mua thẻ - Download 1 - Download 2

Chào mừng quý khách sử dụng VSROHelper.

Phiên bản 1.054.

Tương thích client v1.107

Cần download patch multi cho client 1.107 để sử dụng nhiều tài khoản games.

Đối với SRO_ThanhLong (Bản 3Job) phải download bản multiclient và bản VSROHelper riêng trong cùng folder Download.

Chú ý: Để trách lỗi xtrap. Vui lòng run as bằng user limit (windows xp) hoặc run as different user bằng user standard (shift+ chuột phải trên windows 7).

VSROHelper team www.vsrohelper.com